چرا سرودن غم همواره سهل تر از سر دادن آواز زندگی است، چرا بجای اميد گفتم زندگي؟!!! پس چرا در مرگ بزيم؟؟؟

/ 0 نظر / 7 بازدید