حلقه

 

چرا سرودن غم همواره سهل تر از سر دادن آواز زندگی است، چرا بجای اميد گفتم زندگي؟!!! پس چرا در مرگ بزيم؟؟؟

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٤ - گمگشته