حلقه

 

ابرهايی تكه پاره، معلقی آبی، زردی گرم بر تاركش، سبز خوشه های طلايي، دستانی پينه بسته تلاش، اينها همه آسمان و زمين پيش روي من است، پی چه جای نا اميدی است در اين بارش بی انتهای اميد...  

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٤ - گمگشته